Vi finns i hela Sverige, välkommen!Brandutbildning i Göteborg Fasadstege monterad och provklättrasDenna stegen är monterad i Göteborg men vi finns i hela Sverige.Håkan servar rökluckor på hustak i StockholmVi lär Er släcka brand i vår kärraRegelbunden HLR räddar liv.Regelbunden HLR räddar liv.Robert levererar i MalmöMontering av brandskydd i nybyggd butik i MalmöFasadstege monterasFastmonterad fasadstege färdig i Göteborg

Våra tjänster

Cupola Brand och Säkerhet AB erbjuder ett komplett spann av tjänster inom brandsäkerhet. Vi jobbar med allt inom brandskydd. Våra tjänster är:

 • Riskinventering
 • Utbildningar som tex. HLR, teori/praktik, Heta Arbeten, L-ABCD och Första Hjälpen
 • Levererar, och monterar alla typer av brandskyddsutrustning
 • Brandskyddsdokumentationer med hjälp av våra brandingenjörer
 • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Egenkontroller
 • Underhållsservice
 • Installation och service av brandlarm enligt SBF 110:7
 • Underhåll och service av sprinkler enligt SBF 120:7

Hur kan ett samarbete med Cupola Brand och Säkerhet AB se ut?

En rådgivare åker ut till kund och går tillsammans igenom företagets lokal eller fastighet. Vi dokumenterar eventuella risker och bygger upp en underhållsplan för hur vi ska göra för att förebygga brand på ett säkert sätt. Samtidig bestämmer vi tillsammans med kund i vilken ordning vi ska arbeta, allt behöver inte göras direkt men en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är en plan för hur det ska fortlöpa smidigast.

Ett systematiskt brandskyddsarbete påbörjas i vårt web-baserade SBA system om kunden vill.

Finns ett behov av att utöka sitt utrustningsskydd kommer våra servicetekniker ut i steg två och monterar upp brandsläckare, brandfiltar och utrymningsskyltar. Allt enligt överenskommelse med kunden.

När så SBA webben är skapad får kunden kunskapen i hur man går tillväga i sitt SBA arbete. Ett egenkontrolls-schema finns i samtliga webbar och här skickas det ut påminnelser till kund när det är dags att göra sin egenkontroll. Allt dokumenteras och sparas för all framtid på webben för säkerhets skull.

För att kunden lätt ska kunna göra sina kontroller finns en flik på webben med instruktioner för vad man bör kontrollera regelbundet. Det vanligast intervallet är en gång per kvartal men detta beror helt på typen av verksamhet som bedrivs.

Viktigt i allt detta är att personalen får kunskap i hur man går tillväga vid ett eventuellt tillbud, hur man använder sina brandsläckare helt enkelt. Lättast får man den kunskapen genom en brandutbildning. Vår utbildningskille åker ut till företaget på plats och har en övning med tillhörande teori. Läs gärna mer under fliken utbildning för mer information om vilka utbildningar vi tillhandahåller.

Underhåll av brandlarm och sprinkler har ökat rejält hos oss tack vare att vårt systerbolag Cupola Teknik och Säkerhet numera är en certiferad anläggarfirma. Vi erbjuder därför allt från installation av brand/utrymningslarm till månads- och kvartalsprover. Vi är behjälpliga med alla tänkbara problem med era brandlarm- och sprinkleranläggningar oavsett om Ni behöver en ny central eller en genomgång av er befintliga.

Senaste nytt

Cupola Brand och Säkerhet AB | Torpavallsgatan 9, 41673 Göteborg | Tel: 031-711 01 75 | E-post: info.goteborg@cupola.se | Webbdesign av Ports Studio